รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี  

เขต :

   
 
ข้อมูล : ปี : เดือน :
 
 
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง มารับบริการ ติดเชื้อเอชไอวี ขณะได้รับยา PrEP ป่วยเป็นซิฟิลิสก่อนได้รับยา PrEP ป่วยเป็นซิฟิลิสหลังได้รับยา PrEP
 
     
ความกว้างกราฟ Spin UpSpin Down px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
     

ระดับผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง มารับบริการได้ตรวจเอชไอวีและทราบสถานะมีผลเลือดเป็นลบได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับ PrEPได้กินยา PrEPหยุดยา/ไม่มาตามนัดติดเชื้อเอชไอวี ขณะได้รับยา PrEPป่วยเป็นซิฟิลิส ก่อนได้รับยา PrEPป่วยเป็นซิฟิลิส หลังได้รับยา PrEP
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี 85185072832344290100