รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี
   
ระดับข้อมูล  
หน่วยงาน  
งบประมาณจาก  
 
 
ข้อมูล : เริ่มวันที่ : ถึงวันที่ :  
             
 
     
ความกว้างกราฟ Spin UpSpin Down px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   

รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี จำแนกตามกลุ่มอายุ
 
 กลุ่มอายุได้รับคำปรึกษา
เกี่ยวกับ PrEP
ได้กินยา PrEP
(คน)
หยุดยา
(คน)
ไม่มาตามนัด
(คน)
กินยาปัจจุบัน
(คน)
ติดเชื้อเอชไอวี
ขณะรับยา PrEP (คน)
ป่วยเป็นซิฟิลิส
ก่อนได้รับยา PrEP (คน)
ป่วยเป็นซิฟิลิส
หลังได้รับยา PrEP (คน)
 รวม3,2959301912754651517160
 <15640000000
 15-1986746726130323
 20-2476816040724809312
 25-2946512629544306410
 30-3431810232403004212
 35-39188511420170245
 40-49165511325130200
 50+5613229070
 ไม่ระบุ40438154362921235118