รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี
   
ระดับข้อมูล  
หน่วยงาน  
งบประมาณจาก  
 
 
ข้อมูล : เริ่มวันที่ : ถึงวันที่ :  
             
 
     
ความกว้างกราฟ Spin UpSpin Down px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   
   

 กลุ่มเป้าหมายได้รับคำปรึกษา
เกี่ยวกับ PrEP
ได้กินยา PrEP
(คน)
หยุดยา
(คน)
ไม่มาตามนัด
(คน)
กินยาปัจจุบัน
(คน)
ติดเชื้อเอชไอวี
ขณะรับยา PrEP (คน)
ป่วยเป็นซิฟิลิส
ก่อนได้รับยา PrEP (คน)
ป่วยเป็นซิฟิลิส
หลังได้รับยา PrEP (คน)
 รวม2,822778130315333036285
 1. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 2,02750363211229027458
 10.หญิงตั้งครรภ์ที่ผลเลือดต่าง 22002020
 11.ประชาชนทั่วไป7726511100111
 2. สาวประเภทสอง (TG) 331471020170202
 3. พนักงานบริการชาย (MSW)1732127120104
 4. พนักงานบริการหญิงอยู่เป็นหลักแหล่ง (Venue-based FSW) 1512633022
 5. พนักงานบริการหญิงอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง (Non venue-based FSW)1815744061
 6. ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) 20000000
 9. มีคู่ผลเลือดต่าง17715237595603717