รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี
   
ระดับข้อมูล    
หน่วยงาน  
งบประมาณจาก    
 
 
ข้อมูล : เริ่มวันที่ : ถึงวันที่ :  
             
 
     
ความกว้างกราฟ Spin UpSpin Down px
กราฟแท่งกว้าง Spin UpSpin Down %
ทิศทางข้อความ Spin UpSpin Down องศา
     
ลำดับ สี ป้ายค่าข้อมูล
     
กราฟ
Pick Color(Current Color is #3399FF)
   
     
 
   

รายงานผลการให้บริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี จำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย
 
 กลุ่มเป้าหมายได้รับคำปรึกษา
เกี่ยวกับ PrEP
ได้กินยา PrEP
(คน)
กินยารายใหม่
(คน)
หยุดยา
(คน)
ไม่มาตามนัด
(คน)
กินยาปัจจุบัน
(คน)
ติดเชื้อเอชไอวี
ขณะรับยา PrEP (คน)
 รวม4,3331,3501,0182726644140
 1. ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (MSM) 3,2099206551704463040
 10.หญิงตั้งครรภ์ที่ผลเลือดต่าง 3311110
 11.ประชาชนทั่วไป12947351220150
 2. สาวประเภทสอง (TG) 46997751841380
 3. พนักงานบริการชาย (MSW)208402952690
 4. พนักงานบริการหญิงอยู่เป็นหลักแหล่ง (Venue-based FSW) 2721196870
 5. พนักงานบริการหญิงอยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง (Non venue-based FSW)2317158630
 6. ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด (PWID) 25000000
 9. มีคู่ผลเลือดต่าง24020518952116370