เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมการป้องกันและค้นหาผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงฯ (รหัสโครงการ ACT-PREV) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (13 พ.ย. 2566)
วันที่ 13/11/2023   อ่าน 326
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ผลงานการดำเนินงานโครงการ ACT PREV ปี 2566ไฟล์ pdf12 คุณณัฏฐา เทพมงคล
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13/11/2023
2 กรอบการดำเนินงาน กิจกรรม เป้าหมาย โครงการ ACT PREV ในปีงบประมาณ 2567ไฟล์ pdf8 คุณณัฏฐา เทพมงคล
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13/11/2023
3 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Index partner testingไฟล์ pdf6 คณะทำงาน 13/11/2023
4 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files10 ทีมวิทยากร 13/11/2023