เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันเอชไอวีสำหรับประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย จากความสำเร็จ ความท้าทาย นำสู่การบรรลุเป้าหมายการยุติการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี (10-12 ม.ค. 2567)
วันที่ 24/01/2024   อ่าน 311
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 Download slides for Day 1 (10/1/2024)ZIP Files11 Lecturer team 24/01/2024
2 Contextualizing Best Practices in HIV Prevention for Thailand and the Region: Successes, Challenges, and the Way Forwardไฟล์ pdf3 Dr. John K. Williams, Regional Associate Director for Asia & Europe
for the Centers for Disease Control and Prevention
24/01/2024
3 Regional epidemiology – where are the gaps?ไฟล์ pdf5 Eamonn Murphy, Regional Director UNAIDS Asia Pacific Region;
and Eastern Europe and Central Asia Region
24/01/2024
4 PEPFAR and COP/ROP strategy for the regionไฟล์ pdf3 Shane Diekman, Centers for Disease Control and Prevention (CDC),
PEPFAR Asia Region Coordination Unit (PARCU)
24/01/2024
5 Current HIV prevention strategy and services in Thailandไฟล์ pdf17 Dr. Suchada Jiamsiri , Deputy director of Division of AIDS and STIs (DAS),
DDC, MOPH, Thailand
24/01/2024
6 Hot topics in prevention: HIV, STIs and Hepatitis B &Cไฟล์ pdf5 Heather-Marie Schmidt, WHO/UNAIDS 24/01/2024
7 Enhancing the quality of HIV prevention services: Experience of Healthcare Accreditation Institute, Thailandไฟล์ pdf2 Dr. Akechittra Sukkul, Deputy director of Healthcare Accreditation Institute 24/01/2024
8 Best practices on STIs/Mpox services for HIV epidemic control in Thailandไฟล์ pdf2 Dr. Rossaphorn Kittiyaowamarn, Chief of Bangrak Medical Center,
DDC, Ministry of Public Health, Thailand
24/01/2024
9 HIV-ST in case finding and index partner testing; LIVES integrationไฟล์ pdf2 Dr. Ketmala Banchongphanith, Lao MOH 24/01/2024
10 Spaces of Vulnerability Assessment and Regional HIV Intervention (RHI) in Northeast Indiaไฟล์ pdf1 Mr. G.S. Shreenivas, Deputy Director, PATH, India 24/01/2024
11 Differentiated hiv prevention modalities in cambodiaไฟล์ pdf3 Dr. Tep Samnang, Head of NCHADS BCC Unit, MOH, Cambodia 24/01/2024
12 Diverse, KP-focused HIV case finding modalities in Vietnamไฟล์ pdf2 Hoang Nam Thai, CDC, Vietnam 24/01/2024
13 Download slides for Day 2 (11/1/2024)ZIP Files6 Lecturer team 24/01/2024
14 Current recommendations from WHO to normalize, simplify and diversify PrEPไฟล์ pdf2 Heather-Marie Schmidt, WHO/UNAIDS 24/01/2024
15 Innovations in biomedical prevention: CABLA and beyondไฟล์ pdf1 Udom Likhitwonnawut, AVAC 24/01/2024
16 CBO PrEP implementation in Cambodiaไฟล์ pdf1 Mr. Kret Setha, Chaktomuk Operational District Deputy Director and Team Leader
of Tuol Kok Family Health Clinic and PrEP, Cambodia
24/01/2024
17 PrEP scale up in vietnam 2020–2022 successses and challengesไฟล์ pdf2 Dr. Vo Hai son, Deputy DG, MOH, Vietnam 24/01/2024
18 Implementing Cost-Subsidized PreP Service Delivery Models Andhra Pradesh, Indiaไฟล์ pdf1 Dr. Vijayaraman , Deputy Director, VHS-CDC Project ASPIRE, India 24/01/2024
19 PrEP Expansion in Burma_Approach Challenges and Lessons Learntไฟล์ pdf1 Dr. Kyaw Soe Htet, ICAP, Burma 24/01/2024
20 Demand Creation for PrEP 2024ไฟล์ pdf0 Monique Carry, CDC, ATL 24/01/2024
21 Streamlining multiple innovations to generate demand for prep and other hiv services in vietnamไฟล์ pdf0 Trinh Minh Viet, MOH, Vietnam 24/01/2024
22 CDC Prevention PrEPไฟล์ pdf0 Inad Quinones Rendon, APCOM 24/01/2024
23 Evaluate the acceptability in usage and feasibility of implementing Long-acting Injectable PrEP (CAB-LA)ไฟล์ pdf0 Dr. Vo Hai son, Deputy DG, MOH, Vietnam 24/01/2024
24 Lessons learned from cabotegravirไฟล์ pdf0 Dr. Chaiwat Ungsedhapand, DHP, CDC, Thailand 24/01/2024
25 Findings from the PrEP APPEAL study on PrEP preferences among men who have sex with men and trans womenไฟล์ pdf0 Heather-Marie Schmidt, WHO/UNAIDS  24/01/2024
26 U=U Undetectable=Untransmittable, New and Noteworthyไฟล์ pdf2 Bruce Richman, PAC and Monique Carry, CDC ATL 24/01/2024
27 U=U Demand Creation Materials and Campaignไฟล์ pdf0 Dr. Kyaw Soe Htet, ICAP, Burma  24/01/2024
28 U=U As a Key Pillar to Ending AIDS as a Public Health Threat in Vietnamไฟล์ pdf1 Asia Nguyen, CDC Vietnam 24/01/2024
29 Download slides for Day 3 (12/1/2024)ZIP Files4 Lecturer team 24/01/2024
30 Making youth-friendly spacesไฟล์ pdf1 Danvic Rosadino, Love Yourself, Philippines 24/01/2024
31 One Stop Shop model Youth Friendly Services in Bangkok, Thailandไฟล์ pdf4 Dr. Thanyawee Puthanakit, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University
24/01/2024
32 Stand by you. Best practices to reach, test, and care for young KP in regionไฟล์ pdf6 Dr. Kantarida Sripanidkulchai, Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University
24/01/2024
33 People's Movement to Eliminate Discriminationไฟล์ pdf2 Apiwat Kwangkaew, TNP+, Thailand 24/01/2024
34 Leveraging Community-Led Monitoring for Person-Centered HIV Preventionไฟล์ pdf1 7 Alliance/Civil Society Network 24/01/2024
35 Syndemics and HIV preventionไฟล์ pdf1 Heather-Marie Schmidt, WHO/UNAIDS 24/01/2024
36 CDC Prevention Chemsexไฟล์ pdf3 Inad Quinones Rendon, APCOM 24/01/2024
37 Community led comprehensive care through one stop center to improve quality of life for key populations in indiaไฟล์ pdf1 Dr. Sampath Kumar, Advisor, VHS-CDC Project ASPIRE, India 24/01/2024
38 MAT Integration Models for PWID in Central Asiaไฟล์ pdf2 Dr. Farkhod Saydullaev, CDC, Kyrgyz Republic 24/01/2024
39 Roles of Communities and Public Health Center in RRTTPRไฟล์ pdf3 Dr. Thitisant Palakawong Na Ayuthaya, Director of Public Health Service Center 28,
Health Department, Bangkok Metropolitan Administration
24/01/2024
40 Sex Worker Community-Led Serviceไฟล์ pdf4 Surang Janyam, Director of Service Worker in Group Foundation (SWING) 24/01/2024