เอกสารประชุมติดตามและคืนข้อมูลการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย (13 มิ.ย. 2567)
วันที่ 13/06/2024   อ่าน 40
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ผลการดำเนินงานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) ประเทศไทย ปี 2567 Q2ไฟล์ pdf59 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
13/06/2024
2 Application Raincoat ตัวช่วยในการติดตามผู้รับบริการ PrEPไฟล์ pdf22 คุณจุฑามณี มูลวงษ์
รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
13/06/2024
3 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files43 ทีมวิทยากร 13/06/2024