ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ  จังหวัดอุดรธานี

    รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ด้าน HIV และ STI    
 
 

ลำดับคำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบหน่วยงานจังหวัดการเข้าพักชื่อคู่พักแก้ไข
1 นายอัครวัตรสุนสินเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลรพ.ประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
2 นางรักชนกจันดาวาปีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเจ้าหน้าที่งานคุณภาพรพ.อุดรธานีอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
3 นางสาวขวัญธิดาอินทร์พิมพ์นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการนักเทคนิคการแพทย์รพ.นายูงอุดรธานีพักคู่ โดยให้ผู้จัดจับคู่พักให้ 
4 นายณรงค์กรณ์สารภานักวิชาการคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.ประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีพักคู่นายวิทยา กองสะดี
5 นายวิทยากองสะดีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการHIV Coรพ.ประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานีพักคู่นายณรงค์กรณ์ สารภา
6 นายประกอบดวงดีเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์จนท.ด้านข้อมูลรพ.สร้างคอมอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
7 นายสุริยานารีโพดนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯรพ.หนองแสงอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก 
8 นางสาวอุทุมพรเทียบโพธิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพยาบาลประจำคลินิคHIVรพ.หนองแสงอุดรธานีไม่ประสงค์จองห้องพัก