รายงานผลการประเมินระดับความรุนแรง
 
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  กลุ่มผู้ติดเชื้อ
เพศ :  
  เริ่มวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
ถึงวันที่ :
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 
  • IPV risk

   ได้ประเมินความรุนแรง
   จำนวน: 1,966 ราย
  • ไม่มีความรุนแรง
   จำนวน: 1,950 ราย
  • IPV risk
   • ความรุนแรงต่ำ
    จำนวน: 0 ราย
  • IPV risk
   • ความรุนแรงสูง
    จำนวน: 16 ราย
   • วิธีชวนคู่
    • Client
     จำนวน: 7 ราย
    • Provider
     จำนวน: 4 ราย
    • Contract
     จำนวน: 1 ราย
    • ไม่ชวนคู่มาตรวจ
     จำนวน: 4 ราย