รายงานการส่งผลงาน Index Testing  
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  ปีงบประมาณ
 

  ลำดับปีงบประมาณไตรมาสเดือนหน่วยงานจังหวัดOfferedAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveARTNEGPrEP
       รวม5,9853,7293,8442822,4017136051,688373

ปีงบประมาณ : 2564

   1 25644กันยายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 322020022
   2 25644กันยายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 151415030030
   3 25644กันยายน รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 200000000
   4 25644กันยายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010010
   5 25644กันยายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 1511010010
   6 25644กันยายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111010010
   7 25644กันยายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 100000000
   8 25644กันยายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 100000000
   9 25644กันยายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 211212710010
   10 25644กันยายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1266010011
   11 25644กันยายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 100000000
   12 25644กันยายน รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 311000000
   13 25644กันยายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 833300000
   14 25644กันยายน ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 223000000
   15 25644สิงหาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 999083350
   16 25644สิงหาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 199100106340
   17 25644สิงหาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 252525263232
   18 25644สิงหาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 41393901666103
   19 25644สิงหาคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 800000000
   20 25644สิงหาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 1388300000
   21 25644สิงหาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 833011100
   22 25644สิงหาคม รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 111010010
   23 25644สิงหาคม รพ.สร้างคอม อุดรธานี 113030030
   24 25644สิงหาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 777073243
   25 25644สิงหาคม รพ.ถลาง ภูเก็ต 1099094450
   26 25644สิงหาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 111010010
   27 25644สิงหาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 2500000000
   28 25644สิงหาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 222020020
   29 25644สิงหาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 20911320020
   30 25644สิงหาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 766051141
   31 25644สิงหาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 322020021
   32 25644สิงหาคม รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 111010010
   33 25644สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 231112720020
   34 25644สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 111000000
   35 25644สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 291313050051
   36 25644สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 111010011
   37 25644สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 200000000
   38 25644สิงหาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 877050050
   39 25644สิงหาคม รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 444200000
   40 25644สิงหาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 222020021
   41 25644สิงหาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 2312131300000
   42 25644กรกฏาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 767072250
   43 25644กรกฏาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1377063330
   44 25644กรกฏาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 777144300
   45 25644กรกฏาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 232021192173
   46 25644กรกฏาคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 401717014121120
   47 25644กรกฏาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 1499000000
   48 25644กรกฏาคม รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 111000000
   49 25644กรกฏาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1044010010
   50 25644กรกฏาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222021010
   51 25644กรกฏาคม รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 222021110
   52 25644กรกฏาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 888060061
   53 25644กรกฏาคม รพ.ถลาง ภูเก็ต 211011100
   54 25644กรกฏาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 3044043110
   55 25644กรกฏาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111010011
   56 25644กรกฏาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1366110010
   57 25644กรกฏาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 222010010
   58 25644กรกฏาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 433120020
   59 25644กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 955500000
   60 25644กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 111000000
   61 25644กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 341313070074
   62 25644กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 300000000
   63 25644กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 100000000
   64 25644กรกฏาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 211919220020
   65 25644กรกฏาคม รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 100000000
   66 25644กรกฏาคม รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 600000000
   67 25644กรกฏาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 222020020
   68 25644กรกฏาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 2711131300000
   69 25644กรกฏาคม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 111000000
   70 25644กรกฏาคม รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 222010010
   71 25643มิถุนายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 888081170
   72 25643มิถุนายน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1311110116651
   73 25643มิถุนายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 999051143
   74 25643มิถุนายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 5045491311111209
   75 25643มิถุนายน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 1688064320
   76 25643มิถุนายน รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 271111400000
   77 25643มิถุนายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1299072250
   78 25643มิถุนายน รพ.โชคชัย นครราชสีมา 222021110
   79 25643มิถุนายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 333020020
   80 25643มิถุนายน รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   81 25643มิถุนายน รพ.พิมาย นครราชสีมา 222000000
   82 25643มิถุนายน รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 333031120
   83 25643มิถุนายน รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222020020
   84 25643มิถุนายน รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 333031120
   85 25643มิถุนายน รพ.พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 222020020
   86 25643มิถุนายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 1099041132
   87 25643มิถุนายน รพ.ถลาง ภูเก็ต 333032210
   88 25643มิถุนายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 5244130033
   89 25643มิถุนายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 3044200000
   90 25643มิถุนายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 1277051140
   91 25643มิถุนายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 111010010
   92 25643มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 333020021
   93 25643มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 111000000
   94 25643มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 422020072252
   95 25643มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 500000000
   96 25643มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 222021110
   97 25643มิถุนายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 161313172251
   98 25643มิถุนายน รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 1999261051
   99 25643มิถุนายน รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 666060064
   100 25643มิถุนายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 822200000
   101 25643มิถุนายน ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 222100000
   102 25643พฤษภาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 222021110
   103 25643พฤษภาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 1277063331
   104 25643พฤษภาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 223010011
   105 25643พฤษภาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 28273101754127
   106 25643พฤษภาคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 2466064220
   107 25643พฤษภาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 2134210010
   108 25643พฤษภาคม รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 333111100
   109 25643พฤษภาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1177041131
   110 25643พฤษภาคม รพ.โชคชัย นครราชสีมา 111010010
   111 25643พฤษภาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222020020
   112 25643พฤษภาคม รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 222000000
   113 25643พฤษภาคม รพ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 111010010
   114 25643พฤษภาคม รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 444040040
   115 25643พฤษภาคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 222010010
   116 25643พฤษภาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 644020020
   117 25643พฤษภาคม รพ.ถลาง ภูเก็ต 555051140
   118 25643พฤษภาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 222020020
   119 25643พฤษภาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 5677054411
   120 25643พฤษภาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 222020021
   121 25643พฤษภาคม รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 100000000
   122 25643พฤษภาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2888320020
   123 25643พฤษภาคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 222020020
   124 25643พฤษภาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 766150051
   125 25643พฤษภาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 444030030
   126 25643พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 300000000
   127 25643พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 4219210103273
   128 25643พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 711100000
   129 25643พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 500000000
   130 25643พฤษภาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 555040040
   131 25643พฤษภาคม รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 1777141130
   132 25643พฤษภาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 222010011
   133 25643พฤษภาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 1066320020
   134 25643พฤษภาคม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 111000000
   135 25643เมษายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 111011100
   136 25643เมษายน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 888083353
   137 25643เมษายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 555033100
   138 25643เมษายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 2825260114473
   139 25643เมษายน รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 1522010010
   140 25643เมษายน รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 333032210
   141 25643เมษายน รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 1377072151
   142 25643เมษายน รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 333111100
   143 25643เมษายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1666140040
   144 25643เมษายน รพ.โชคชัย นครราชสีมา 111011100
   145 25643เมษายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 334042120
   146 25643เมษายน รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   147 25643เมษายน รพ.ห้วยแถลง นครราชสีมา 111000000
   148 25643เมษายน รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 111010010
   149 25643เมษายน รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 222021110
   150 25643เมษายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 555030030
   151 25643เมษายน รพ.ถลาง ภูเก็ต 128100106640
   152 25643เมษายน รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 222020020
   153 25643เมษายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 3577063232
   154 25643เมษายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111010010
   155 25643เมษายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2055220020
   156 25643เมษายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 1399184241
   157 25643เมษายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 444011100
   158 25643เมษายน รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 556060060
   159 25643เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 434041133
   160 25643เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 351717030032
   161 25643เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 111010011
   162 25643เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 400000000
   163 25643เมษายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 333010010
   164 25643เมษายน รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 111010010
   165 25643เมษายน รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 544131020
   166 25643เมษายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 141010171061
   167 25643เมษายน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 111010010
   168 25642มีนาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 20202001500150
   169 25642มีนาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 888081172
   170 25642มีนาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 141415130031
   171 25642มีนาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 4029340134494
   172 25642มีนาคม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 3755053120
   173 25642มีนาคม รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 1166062140
   174 25642มีนาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 3199172151
   175 25642มีนาคม รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 565130030
   176 25642มีนาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1399021110
   177 25642มีนาคม รพ.โชคชัย นครราชสีมา 222020020
   178 25642มีนาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222020020
   179 25642มีนาคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 333030030
   180 25642มีนาคม รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222021110
   181 25642มีนาคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 211010010
   182 25642มีนาคม รพ.น้ำโสม อุดรธานี 111100000
   183 25642มีนาคม รพ.สร้างคอม อุดรธานี 111000000
   184 25642มีนาคม รพ.หนองแสง อุดรธานี 111010010
   185 25642มีนาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 855020020
   186 25642มีนาคม รพ.ถลาง ภูเก็ต 655042220
   187 25642มีนาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 444040040
   188 25642มีนาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 78232311743136
   189 25642มีนาคม รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 111010010
   190 25642มีนาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 755021110
   191 25642มีนาคม รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 625210010
   192 25642มีนาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 4015181130030
   193 25642มีนาคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 733032210
   194 25642มีนาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 1588251140
   195 25642มีนาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 966141133
   196 25642มีนาคม รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 989061050
   197 25642มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 444221111
   198 25642มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 224110011
   199 25642มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 38282801222108
   200 25642มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 400000000
   201 25642มีนาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 888031121
   202 25642มีนาคม รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร 111010010
   203 25642มีนาคม รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 1199440041
   204 25642มีนาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 1144042120
   205 25642มีนาคม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 7710000000
   206 25642กุมภาพันธ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 1212120115360
   207 25642กุมภาพันธ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 333032210
   208 25642กุมภาพันธ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 666053120
   209 25642กุมภาพันธ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 59555501732145
   210 25642กุมภาพันธ์ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ เชียงราย 2955054210
   211 25642กุมภาพันธ์ รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 1277062240
   212 25642กุมภาพันธ์ รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 1188082260
   213 25642กุมภาพันธ์ รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 855010010
   214 25642กุมภาพันธ์ รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 333032211
   215 25642กุมภาพันธ์ รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   216 25642กุมภาพันธ์ รพ.พิมาย นครราชสีมา 666060062
   217 25642กุมภาพันธ์ รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 111011100
   218 25642กุมภาพันธ์ รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222021110
   219 25642กุมภาพันธ์ รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 111011100
   220 25642กุมภาพันธ์ รพ.ไชยวาน อุดรธานี 111100000
   221 25642กุมภาพันธ์ รพ.วังสามหมอ อุดรธานี 111000000
   222 25642กุมภาพันธ์ รพ.สร้างคอม อุดรธานี 202020020
   223 25642กุมภาพันธ์ รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 1055010010
   224 25642กุมภาพันธ์ รพ.ถลาง ภูเก็ต 333031120
   225 25642กุมภาพันธ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 633031120
   226 25642กุมภาพันธ์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 431111071164
   227 25642กุมภาพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 100000000
   228 25642กุมภาพันธ์ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 533300000
   229 25642กุมภาพันธ์ รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 461212400000
   230 25642กุมภาพันธ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 722020020
   231 25642กุมภาพันธ์ รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 1499062242
   232 25642กุมภาพันธ์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 555051140
   233 25642กุมภาพันธ์ รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 333031021
   234 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 111100000
   235 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111011000
   236 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 557030033
   237 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 112100000
   238 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 252020040043
   239 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 200000000
   240 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 111010010
   241 25642กุมภาพันธ์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 191919091181
   242 25642กุมภาพันธ์ รพ.ศิริราช