รายงานการส่งผลงาน Index Testing  
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  ปีงบประมาณ
 

  ลำดับปีงบประมาณไตรมาสเดือนหน่วยงานจังหวัดOfferedAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveARTNEGPrEP
       รวม3,5222,4022,4891741,6484283541,220272

ปีงบประมาณ : 3107

   1 31072มีนาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 333010010
   2 31072มีนาคม รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 113110010

ปีงบประมาณ : 2564

   3 25643เมษายน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 111010010
   4 25643เมษายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 444011000
   5 25643เมษายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 13910041131
   6 25643เมษายน รพ.ถลาง ภูเก็ต 100000000
   7 25643เมษายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 800000000
   8 25643เมษายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 222020020
   9 25643เมษายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 100000000
   10 25643เมษายน รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อื่น ๆ 111000000
   11 25643เมษายน รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 222020020
   12 25642มีนาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 888081172
   13 25642มีนาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 141415130031
   14 25642มีนาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 4027300134494
   15 25642มีนาคม รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 100000000
   16 25642มีนาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 822021110
   17 25642มีนาคม รพ.ปทุมธานี ปทุมธานี 333030030
   18 25642มีนาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1066031120
   19 25642มีนาคม รพ.น้ำโสม อุดรธานี 111100000
   20 25642มีนาคม รพ.สร้างคอม อุดรธานี 111000000
   21 25642มีนาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 622020020
   22 25642มีนาคม รพ.ถลาง ภูเก็ต 655052230
   23 25642มีนาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 444040040
   24 25642มีนาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 77222211543115
   25 25642มีนาคม รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 111010010
   26 25642มีนาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 4015181120020
   27 25642มีนาคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 733032210
   28 25642มีนาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 1155230030
   29 25642มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 446221111
   30 25642มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 224120021
   31 25642มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 38282801222108
   32 25642มีนาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 834031121
   33 25642มีนาคม รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อื่น ๆ 111010010
   34 25642มีนาคม รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 744040040
   35 25642มีนาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 433031020
   36 25642กุมภาพันธ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 1212120125370
   37 25642กุมภาพันธ์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 333032210
   38 25642กุมภาพันธ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 666053120
   39 25642กุมภาพันธ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 59454501732145
   40 25642กุมภาพันธ์ รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 400000000
   41 25642กุมภาพันธ์ รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 1188082260
   42 25642กุมภาพันธ์ รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 855030030
   43 25642กุมภาพันธ์ รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010011
   44 25642กุมภาพันธ์ รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   45 25642กุมภาพันธ์ รพ.พิมาย นครราชสีมา 555050052
   46 25642กุมภาพันธ์ รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 111011100
   47 25642กุมภาพันธ์ รพ.ไชยวาน อุดรธานี 111100000
   48 25642กุมภาพันธ์ รพ.วังสามหมอ อุดรธานี 111000000
   49 25642กุมภาพันธ์ รพ.สร้างคอม อุดรธานี 202020020
   50 25642กุมภาพันธ์ รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 1055040040
   51 25642กุมภาพันธ์ รพ.ถลาง ภูเก็ต 433031120
   52 25642กุมภาพันธ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 633031120
   53 25642กุมภาพันธ์ รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 431111071164
   54 25642กุมภาพันธ์ รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 46612410011
   55 25642กุมภาพันธ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 722020020
   56 25642กุมภาพันธ์ รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 1277072251
   57 25642กุมภาพันธ์ รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 111010010
   58 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 111100000
   59 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111011000
   60 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 446030033
   61 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 112100000
   62 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 252020040043
   63 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 200000000
   64 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 111010010
   65 25642กุมภาพันธ์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 2033030030
   66 25642กุมภาพันธ์ รพ.ศิริราช กรุงเทพมหานคร 1567231120
   67 25642กุมภาพันธ์ รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 1222110010
   68 25642กุมภาพันธ์ รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 111010011
   69 25642กุมภาพันธ์ ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 557000000
   70 25642กุมภาพันธ์ รพ.กู่แก้ว อุดรธานี 100000000
   71 25642มกราคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 999093260
   72 25642มกราคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 766061150
   73 25642มกราคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 1099041130
   74 25642มกราคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 554649021106113
   75 25642มกราคม รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 766330030
   76 25642มกราคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 35171721433111
   77 25642มกราคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 121010171161
   78 25642มกราคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 444041130
   79 25642มกราคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 111010010
   80 25642มกราคม รพ.หนองวัวซอ อุดรธานี 111010010
   81 25642มกราคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 333030031
   82 25642มกราคม รพ.ถลาง ภูเก็ต 666061050
   83 25642มกราคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 311011100
   84 25642มกราคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 602222115141410
   85 25642มกราคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 111010010
   86 25642มกราคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111010010
   87 25642มกราคม รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 100000000
   88 25642มกราคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 361416610010
   89 25642มกราคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 411010010
   90 25642มกราคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 777160064
   91 25642มกราคม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 311010011
   92 25642มกราคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 334130030
   93 25642มกราคม รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 222020020
   94 25642มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 111000000
   95 25642มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 300000000
   96 25642มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 262626040042
   97 25642มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 211100000
   98 25642มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 100000000
   99 25642มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 100000000
   100 25642มกราคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 722020021
   101 25642มกราคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 800000000
   102 25642มกราคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 111113273240
   103 25642มกราคม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 222021011
   104 25641ธันวาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 17171701753120
   105 25641ธันวาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 333120021
   106 25641ธันวาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 444010011
   107 25641ธันวาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 191919084441
   108 25641ธันวาคม รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 877063230
   109 25641ธันวาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 21181801866120
   110 25641ธันวาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1155052130
   111 25641ธันวาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 444041133
   112 25641ธันวาคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 555050054
   113 25641ธันวาคม รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 333031120
   114 25641ธันวาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 333031121
   115 25641ธันวาคม รพ.ถลาง ภูเก็ต 767072250
   116 25641ธันวาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 200000000
   117 25641ธันวาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 4956064322
   118 25641ธันวาคม รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 100000000
   119 25641ธันวาคม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 866140040
   120 25641ธันวาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 333021110
   121 25641ธันวาคม รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 211000000
   122 25641ธันวาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 221010320020
   123 25641ธันวาคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 944040040
   124 25641ธันวาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 555052232
   125 25641ธันวาคม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 422000000
   126 25641ธันวาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 223020020
   127 25641ธันวาคม รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 1077070071
   128 25641ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 322100000
   129 25641ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 100000000
   130 25641ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3430300103170
   131 25641ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 211010010
   132 25641ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 400000000
   133 25641ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 211100000
   134 25641ธันวาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 1033032210
   135 25641ธันวาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 822020020
   136 25641ธันวาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 111112371160
   137 25641พฤศจิกายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 1010100104460
   138 25641พฤศจิกายน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 222022200
   139 25641พฤศจิกายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 777031121
   140 25641พฤศจิกายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 21212101333105
   141 25641พฤศจิกายน รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 333020020
   142 25641พฤศจิกายน รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 201212393360
   143 25641พฤศจิกายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1088130030
   144 25641พฤศจิกายน รพ.โชคชัย นครราชสีมา 333031120
   145 25641พฤศจิกายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 333030030
   146 25641พฤศจิกายน รพ.พิมาย นครราชสีมา 333031120
   147 25641พฤศจิกายน รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 222020020
   148 25641พฤศจิกายน รพ.น้ำโสม อุดรธานี 111100000
   149 25641พฤศจิกายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 444030031
   150 25641พฤศจิกายน รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 211010010
   151 25641พฤศจิกายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 3723231113186
   152 25641พฤศจิกายน รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 322020020
   153 25641พฤศจิกายน รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพมหานคร 211010010
   154 25641พฤศจิกายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111000000
   155 25641พฤศจิกายน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 211100000
   156 25641พฤศจิกายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 281617570072
   157 25641พฤศจิกายน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 300000000
   158 25641พฤศจิกายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 444132211
   159 25641พฤศจิกายน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 222011100
   160 25641พฤศจิกายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 333120020
   161 25641พฤศจิกายน รพ.บำราศนราดูร นนทบุรี 1066140040
   162 25641พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111100000
   163 25641พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 200000000
   164 25641พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 201919050052
   165 25641พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 100000000
   166 25641พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 100000000
   167 25641พฤศจิกายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 333020020
   168 25641พฤศจิกายน รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 622020020
   169 25641พฤศจิกายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 966140040
   170 25641พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 211100000
   171 25641ตุลาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 1313130135480
   172 25641ตุลาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 778085533
   173 25641ตุลาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 444122200
   174 25641ตุลาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 181818096631
   175 25641ตุลาคม รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 111010010
   176 25641ตุลาคม รพ.พระนั่งเกล้า นนทบุรี 333032210
   177 25641ตุลาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 633120021
   178 25641ตุลาคม รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   179 25641ตุลาคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 111010010
   180 25641ตุลาคม รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 111010010
   181 25641ตุลาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 511011000
   182 25641ตุลาคม รพ.น้ำโสม อุดรธานี 222200000
   183 25641ตุลาคม รพ.หนองแสง อุดรธานี 111011100
   184 25641ตุลาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 111010010
   185 25641ตุลาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 512323272152
   186 25641ตุลาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 333020022
   187 25641ตุลาคม รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 100000000
   188 25641ตุลาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2999530031
   189 25641ตุลาคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 500000000
   190 25641ตุลาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 555130031
   191 25641ตุลาคม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 111000000
   192 25641ตุลาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 544020020
   193 25641ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 111000000
   194 25641ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 211100000
   195 25641ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 111000000
   196 25641ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1478061153
   197 25641ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร กรุงเทพมหานคร 211000000
   198 25641ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 200000000
   199 25641ตุลาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 100000000
   200 25641ตุลาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 222020021
   201 25641ตุลาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 888081170
   202 25641ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 111100000

ปีงบประมาณ : 2563

   203 25634กันยายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 101010091180
   204 25634กันยายน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 222022200
   205 25634กันยายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 777031020
   206 25634กันยายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 1313130113382
   207 25634กันยายน รพ.สมุทรปราการ สมุทรปราการ 444020020
   208 25634กันยายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 977342221
   209 25634กันยายน รพ.โชคชัย นครราชสีมา 111011100
   210 25634กันยายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222020021
   211 25634กันยายน รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 444042120
   212 25634กันยายน รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 300000000
   213 25634กันยายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 222020021
   214 25634กันยายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 16911031021
   215 25634กันยายน รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 100000000
   216 25634กันยายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 655050054
   217 25634กันยายน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 333122200
   218 25634กันยายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 261213640040
   219 25634กันยายน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 411010010
   220 25634กันยายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 555051140
   221 25634กันยายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 555231020
   222 25634กันยายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 200000000
   223 25634กันยายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 111010011
   224 25634กันยายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 889180080
   225 25634สิงหาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 18181801876110
   226 25634สิงหาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 111011100
   227 25634สิงหาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 333010011
   228 25634สิงหาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 31313102398144
   229 25634สิงหาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1488162140
   230 25634สิงหาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 444042120
   231 25634สิงหาคม รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 222020020
   232 25634สิงหาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 511010011
   233 25634สิงหาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 333020020
   234 25634สิงหาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 666051142
   235 25634สิงหาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 211010010
   236 25634สิงหาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 1133000000
   237 25634สิงหาคม รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 111011100
   238 25634สิงหาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 555131121
   239 25634สิงหาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 411315551140
   240 25634สิงหาคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111010010
   241 25634สิงหาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 555032210
   242 25634สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111000000
   243 25634สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2977073344
   244 25634สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 212010010
   245 25634สิงหาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 422021110
   246 25634สิงหาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 666062140
   247 25634สิงหาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 322020020
   248 25634กรกฏาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 11111201222100
   249 25634กรกฏาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 111010011
   250 25634กรกฏาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 666011000
   251 25634กรกฏาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 424142029107196
   252 25634กรกฏาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 111010162040
   253 25634กรกฏาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010010
   254 25634กรกฏาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 211010010
   255 25634กรกฏาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 121212082060
   256 25634กรกฏาคม รพ.บ้านผือ อุดรธานี 211000000
   257 25634กรกฏาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 222020021
   258 25634กรกฏาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 555042120
   259 25634กรกฏาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 221010231122
   260 25634กรกฏาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 101010071161
   261 25634กรกฏาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 201516492271
   262 25634กรกฏาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 222110010
   263 25634กรกฏาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 111100000
   264 25634กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 222000000
   265 25634กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1422021111
   266 25634กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 100000000
   267 25634กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 211011100
   268 25634กรกฏาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 322021110
   269 25634กรกฏาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 444041131
   270 25633มิถุนายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 777070070
   271 25633มิถุนายน รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 112020020
   272 25633มิถุนายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 888041132
   273 25633มิถุนายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 37373702565195
   274 25633มิถุนายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1177041030
   275 25633มิถุนายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 667074432
   276 25633มิถุนายน รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   277 25633มิถุนายน รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 111011000
   278 25633มิถุนายน รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 422010010
   279 25633มิถุนายน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 1010100105550
   280 25633มิถุนายน รพ.หนองหาน อุดรธานี 334010010
   281 25633มิถุนายน รพ.บ้านผือ อุดรธานี 444010011
   282 25633มิถุนายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 333032210
   283 25633มิถุนายน รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 222021110
   284 25633มิถุนายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 2499321011
   285 25633มิถุนายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 222010011
   286 25633มิถุนายน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 111011100
   287 25633มิถุนายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2445130032
   288 25633มิถุนายน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111000000
   289 25633มิถุนายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 222020020
   290 25633มิถุนายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 444311000
   291 25633มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 211100000
   292 25633มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 555000000
   293 25633มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3566062144
   294 25633มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 51 วัดไผ่ตัน กรุงเทพมหานคร 111010011
   295 25633มิถุนายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 444041131
   296 25633มิถุนายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 881201110100
   297 25633มิถุนายน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 111011100
   298 25633พฤษภาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 888083350
   299 25633พฤษภาคม รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี 111011100
   300 25633พฤษภาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 888061152
   301 25633พฤษภาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 30293001732144
   302 25633พฤษภาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1335111100
   303 25633พฤษภาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010011
   304 25633พฤษภาคม รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   305 25633พฤษภาคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 222020020
   306 25633พฤษภาคม รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 222020020
   307 25633พฤษภาคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 555051141
   308 25633พฤษภาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 988082260
   309 25633พฤษภาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 18181801877110
   310 25633พฤษภาคม รพ.หนองหาน อุดรธานี 222000000
   311 25633พฤษภาคม รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี 111011100
   312 25633พฤษภาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 336220022
   313 25633พฤษภาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 866220020
   314 25633พฤษภาคม รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร 111011100
   315 25633พฤษภาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 322010011
   316 25633พฤษภาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1422020020
   317 25633พฤษภาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 666061051
   318 25633พฤษภาคม รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 222010010
   319 25633พฤษภาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 555050050
   320 25633พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 544110011
   321 25633พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 445120022
   322 25633พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3388082166
   323 25633พฤษภาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 533030031
   324 25633พฤษภาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 222111100
   325 25633พฤษภาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 223030030
   326 25633พฤษภาคม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 222020020
   327 25633เมษายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 666064420
   328 25633เมษายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 444041130
   329 25633เมษายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 20202001632131
   330 25633เมษายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 666051140
   331 25633เมษายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010011
   332 25633เมษายน รพ.โนนสูง นครราชสีมา 222021111
   333 25633เมษายน รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111010010
   334 25633เมษายน รพ.ประทาย นครราชสีมา 111011100
   335 25633เมษายน รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222021110
   336 25633เมษายน รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 222020021
   337 25633เมษายน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 777070070
   338 25633เมษายน รพ.หนองหาน อุดรธานี 333011100
   339 25633เมษายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 211011100
   340 25633เมษายน รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 222010010
   341 25633เมษายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 112020020
   342 25633เมษายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 999174331
   343 25633เมษายน รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ กรุงเทพมหานคร 311100000
   344 25633เมษายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2411010011
   345 25633เมษายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 422021110
   346 25633เมษายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 333120020
   347 25633เมษายน รพ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 111011100
   348 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 322110011
   349 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 333020020
   350 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2588064322
   351 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 111000000
   352 25633เมษายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 644030030
   353 25633เมษายน รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 333210010
   354 25633เมษายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 445050050
   355 25633เมษายน ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 111011100
   356 25632มีนาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 222021110
   357 25632มีนาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 666062241
   358 25632มีนาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 2020200112191
   359 25632มีนาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 131011193260
   360 25632มีนาคม รพ.ครบุรี นครราชสีมา 222020020
   361 25632มีนาคม รพ.โชคชัย นครราชสีมา 333031120
   362 25632มีนาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222021011
   363 25632มีนาคม รพ.ประทาย นครราชสีมา 111010010
   364 25632มีนาคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 777060061
   365 25632มีนาคม รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 112020020
   366 25632มีนาคม รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 111010010
   367 25632มีนาคม รพ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา 111010011
   368 25632มีนาคม รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222020020
   369 25632มีนาคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 111011100
   370 25632มีนาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 777070071
   371 25632มีนาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 555051140
   372 25632มีนาคม รพ.หนองหาน อุดรธานี 111000000
   373 25632มีนาคม รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี 111010010
   374 25632มีนาคม รพ.บ้านผือ อุดรธานี 222020