รายงานการส่งผลงาน Index Testing  
   
  ระดับข้อมูล  
  หน่วยงาน
  ปีงบประมาณ
 

  ลำดับปีงบประมาณไตรมาสเดือนหน่วยงานจังหวัดOfferedAcceptedContacts elicitedKnown Pos+TestPositiveARTNEGPrEP
       รวม1,6321,2321,26767922231186691149

ปีงบประมาณ : 2563

   1 25634กันยายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 666061150
   2 25634กันยายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 333020020
   3 25634กันยายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 1311110113081
   4 25634กันยายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222020021
   5 25634กันยายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 1588010010
   6 25634กันยายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 261213640041
   7 25634กันยายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 100000000
   8 25634สิงหาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 15151501554100
   9 25634สิงหาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 333010011
   10 25634สิงหาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 32242402396144
   11 25634สิงหาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1688162140
   12 25634สิงหาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 444042120
   13 25634สิงหาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 111010011
   14 25634สิงหาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 333020020
   15 25634สิงหาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 766141132
   16 25634สิงหาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 211010010
   17 25634สิงหาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 1133000000
   18 25634สิงหาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 333120021
   19 25634สิงหาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 411315550050
   20 25634สิงหาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 444021110
   21 25634สิงหาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2977073344
   22 25634สิงหาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 433032210
   23 25634สิงหาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 666062140
   24 25634สิงหาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 111010010
   25 25634กรกฏาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 11111201222100
   26 25634กรกฏาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 666000000
   27 25634กรกฏาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 414041029106196
   28 25634กรกฏาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1099162040
   29 25634กรกฏาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010010
   30 25634กรกฏาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 211000000
   31 25634กรกฏาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 121212082060
   32 25634กรกฏาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 322020022
   33 25634กรกฏาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 555042120
   34 25634กรกฏาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 201010231122
   35 25634กรกฏาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 777071161
   36 25634กรกฏาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 201516492271
   37 25634กรกฏาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 222110010
   38 25634กรกฏาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 111100000
   39 25634กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 222000000
   40 25634กรกฏาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1422021111
   41 25634กรกฏาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 211010010
   42 25634กรกฏาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 333031120
   43 25633มิถุนายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 777070070
   44 25633มิถุนายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 888041132
   45 25633มิถุนายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 37373702565195
   46 25633มิถุนายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1177041030
   47 25633มิถุนายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 667074432
   48 25633มิถุนายน รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   49 25633มิถุนายน รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 422010010
   50 25633มิถุนายน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 1010100105550
   51 25633มิถุนายน รพ.หนองหาน อุดรธานี 334010010
   52 25633มิถุนายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 333021110
   53 25633มิถุนายน รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 222021110
   54 25633มิถุนายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 2488310011
   55 25633มิถุนายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 222010011
   56 25633มิถุนายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2445130032
   57 25633มิถุนายน รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111000000
   58 25633มิถุนายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 322020020
   59 25633มิถุนายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 444311000
   60 25633มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 555000000
   61 25633มิถุนายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3566062144
   62 25633มิถุนายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 444041131
   63 25633มิถุนายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 558071060
   64 25633มิถุนายน รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 111011100
   65 25633พฤษภาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 888083350
   66 25633พฤษภาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 888061152
   67 25633พฤษภาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 30293001732144
   68 25633พฤษภาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1335111100
   69 25633พฤษภาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010011
   70 25633พฤษภาคม รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111011100
   71 25633พฤษภาคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 222020020
   72 25633พฤษภาคม รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 222020020
   73 25633พฤษภาคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 555051141
   74 25633พฤษภาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 988082260
   75 25633พฤษภาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 18181801877110
   76 25633พฤษภาคม รพ.หนองหาน อุดรธานี 222000000
   77 25633พฤษภาคม รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี 111011100
   78 25633พฤษภาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 336220022
   79 25633พฤษภาคม รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 755210010
   80 25633พฤษภาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 211010011
   81 25633พฤษภาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1422020020
   82 25633พฤษภาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 666061051
   83 25633พฤษภาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 555050050
   84 25633พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 444110011
   85 25633พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 445120022
   86 25633พฤษภาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 3388082166
   87 25633พฤษภาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 444040040
   88 25633พฤษภาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 222111100
   89 25633พฤษภาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 112020020
   90 25633พฤษภาคม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 222020020
   91 25633เมษายน รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 666064420
   92 25633เมษายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 444041130
   93 25633เมษายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 20202001632131
   94 25633เมษายน รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 666051140
   95 25633เมษายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010011
   96 25633เมษายน รพ.โนนสูง นครราชสีมา 222021111
   97 25633เมษายน รพ.บัวใหญ่ นครราชสีมา 111010010
   98 25633เมษายน รพ.ประทาย นครราชสีมา 111011100
   99 25633เมษายน รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222021110
   100 25633เมษายน รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 222020021
   101 25633เมษายน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 777070070
   102 25633เมษายน รพ.หนองหาน อุดรธานี 333011100
   103 25633เมษายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 211011100
   104 25633เมษายน รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 222010010
   105 25633เมษายน รพ.เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 112020020
   106 25633เมษายน คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 999174331
   107 25633เมษายน รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2411010011
   108 25633เมษายน รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 777072250
   109 25633เมษายน รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 333120020
   110 25633เมษายน รพ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 111011100
   111 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111010011
   112 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 333020020
   113 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 2577064322
   114 25633เมษายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล กรุงเทพมหานคร 111000000
   115 25633เมษายน รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 666040040
   116 25633เมษายน รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 333210010
   117 25633เมษายน รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 445050050
   118 25633เมษายน ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 111011100
   119 25632มีนาคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 222021110
   120 25632มีนาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 666062241
   121 25632มีนาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 2020200112191
   122 25632มีนาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 131011193260
   123 25632มีนาคม รพ.ครบุรี นครราชสีมา 222020020
   124 25632มีนาคม รพ.โชคชัย นครราชสีมา 333031120
   125 25632มีนาคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222021011
   126 25632มีนาคม รพ.ประทาย นครราชสีมา 111010010
   127 25632มีนาคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 777060061
   128 25632มีนาคม รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 112020020
   129 25632มีนาคม รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 111010010
   130 25632มีนาคม รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222020020
   131 25632มีนาคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 111011100
   132 25632มีนาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 777070071
   133 25632มีนาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 555051140
   134 25632มีนาคม รพ.หนองหาน อุดรธานี 111000000
   135 25632มีนาคม รพ.ศรีธาตุ อุดรธานี 111010010
   136 25632มีนาคม รพ.บ้านผือ อุดรธานี 222020021
   137 25632มีนาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 655210011
   138 25632มีนาคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 444220021
   139 25632มีนาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 1933031121
   140 25632มีนาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 444042220
   141 25632มีนาคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 222110010
   142 25632มีนาคม รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี เมืองยาง นครราชสีมา 111011100
   143 25632มีนาคม รพ.ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 222021110
   144 25632มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 111000000
   145 25632มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 111000000
   146 25632มีนาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 855053321
   147 25632มีนาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 444020022
   148 25632มีนาคม รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 223110010
   149 25632มีนาคม รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 779271160
   150 25632มีนาคม ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 222021110
   151 25632มีนาคม รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 111010010
   152 25632กุมภาพันธ์ รพ.สต.หนองพลวงมะนาว นครราชสีมา 111011100
   153 25632กุมภาพันธ์ รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 111011100
   154 25632กุมภาพันธ์ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 555051141
   155 25632กุมภาพันธ์ รพ.อุดรธานี อุดรธานี 42424302243184
   156 25632กุมภาพันธ์ รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 2215160113280
   157 25632กุมภาพันธ์ รพ.ครบุรี นครราชสีมา 444040040
   158 25632กุมภาพันธ์ รพ.โชคชัย นครราชสีมา 111010010
   159 25632กุมภาพันธ์ รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222020021
   160 25632กุมภาพันธ์ รพ.โนนสูง นครราชสีมา 222020020
   161 25632กุมภาพันธ์ รพ.ประทาย นครราชสีมา 111010010
   162 25632กุมภาพันธ์ รพ.พิมาย นครราชสีมา 333010010
   163 25632กุมภาพันธ์ รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 111010010
   164 25632กุมภาพันธ์ รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 222020020
   165 25632กุมภาพันธ์ รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 222020020
   166 25632กุมภาพันธ์ รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 444042220
   167 25632กุมภาพันธ์ รพ.หนองบุญมาก นครราชสีมา 111011100
   168 25632กุมภาพันธ์ รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 444040041
   169 25632กุมภาพันธ์ รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 777062241
   170 25632กุมภาพันธ์ รพ.หนองหาน อุดรธานี 101010010011
   171 25632กุมภาพันธ์ รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 966061155
   172 25632กุมภาพันธ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 444042220
   173 25632กุมภาพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 101011621111
   174 25632กุมภาพันธ์ รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2866052230
   175 25632กุมภาพันธ์ รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 111011100
   176 25632กุมภาพันธ์ รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 333030030
   177 25632กุมภาพันธ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชุตินธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร 111010010
   178 25632กุมภาพันธ์ รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 444130030
   179 25632กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111010010
   180 25632กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 111000000
   181 25632กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 111000000
   182 25632กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร 111011100
   183 25632กุมภาพันธ์ รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 444020020
   184 25632กุมภาพันธ์ รพ.ราชพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร 111100000
   185 25632กุมภาพันธ์ รพ.สิรินธร กรุงเทพมหานคร 222020020
   186 25632กุมภาพันธ์ ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ขอนแก่น 111010011
   187 25632กุมภาพันธ์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 311000000
   188 25632กุมภาพันธ์ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 111011000
   189 25632มกราคม รพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา 111010010
   190 25632มกราคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 555052232
   191 25632มกราคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 44444503043265
   192 25632มกราคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 1088176510
   193 25632มกราคม รพ.ครบุรี นครราชสีมา 111010010
   194 25632มกราคม รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 111010011
   195 25632มกราคม รพ.พิมาย นครราชสีมา 222020020
   196 25632มกราคม รพ.ชุมพวง นครราชสีมา 666060060
   197 25632มกราคม รพ.สูงเนิน นครราชสีมา 444040040
   198 25632มกราคม รพ.สีคิ้ว นครราชสีมา 111010011
   199 25632มกราคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 222021110
   200 25632มกราคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 111010010
   201 25632มกราคม รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 111010010
   202 25632มกราคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 222020020
   203 25632มกราคม รพ.หนองหาน อุดรธานี 333010011
   204 25632มกราคม รพ.บ้านผือ อุดรธานี 111011000
   205 25632มกราคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 544041133
   206 25632มกราคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 333031120
   207 25632มกราคม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 444210011
   208 25632มกราคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 2779043310
   209 25632มกราคม รพ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 222021010
   210 25632มกราคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 2599095540
   211 25632มกราคม รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร 101010281170
   212 25632มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111010011
   213 25632มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 444021011
   214 25632มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 26 เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ กรุงเทพมหานคร 222010011
   215 25632มกราคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 555051144
   216 25632มกราคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 64 คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 111100000
   217 25632มกราคม รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา นครราชสีมา 111010010
   218 25631ธันวาคม รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 111010010
   219 25631ธันวาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 39393912122192
   220 25631ธันวาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 111011100
   221 25631ธันวาคม รพ.ปากช่องนานา นครราชสีมา 111011100
   222 25631ธันวาคม รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 222010010
   223 25631ธันวาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 555053220
   224 25631ธันวาคม รพ.บ้านผือ อุดรธานี 333032010
   225 25631ธันวาคม รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 111000000
   226 25631ธันวาคม รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 333030030
   227 25631ธันวาคม รพ.กลาง กรุงเทพมหานคร 556010010
   228 25631ธันวาคม รพ.ตากสิน กรุงเทพมหานคร 444040040
   229 25631ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111010010
   230 25631ธันวาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 200000000
   231 25631พฤศจิกายน รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น 333030031
   232 25631พฤศจิกายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 474747039763212
   233 25631พฤศจิกายน รพ.ชุมแพ ขอนแก่น 888070070
   234 25631พฤศจิกายน รพ.มัญจาคีรี ขอนแก่น 889071162
   235 25631พฤศจิกายน รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 222020020
   236 25631พฤศจิกายน รพ.หนองหาน อุดรธานี 222020021
   237 25631พฤศจิกายน รพ.บ้านผือ อุดรธานี 111011100
   238 25631พฤศจิกายน รพ.ป่าตอง ภูเก็ต 100000000
   239 25631พฤศจิกายน รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี 333030030
   240 25631พฤศจิกายน ศูนย์บริการสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร 111010010
   241 25631ตุลาคม รพ.อุดรธานี อุดรธานี 111111082262
   242 25631ตุลาคม รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 100000000
   243 25631ตุลาคม รพ.กุมภวาปี อุดรธานี 222021110
   244 25631ตุลาคม รพ.หนองหาน อุดรธานี 222022200
   245 25631ตุลาคม ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 444100000
   246 25631ตุลาคม รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 333030031

ปีงบประมาณ : 2562

   247 25624กันยายน รพ.อุดรธานี อุดรธานี 999062241
   248 25624กันยายน รพ.ด่านขุนทด นครราชสีมา 222020021
   249 25624กันยายน รพ.หนองหาน อุดรธานี 111011100
   250 25622กุมภาพันธ์ รพ.วชิระภูเก็ต ภูเก็ต 100000000