• ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านสุขภาพ ในการพัฒนารูปแบบระบบส่งต่อบริการ ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (วันที่ 26 ก.ค. 2567)
  • อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแกนนำภาคสนามเรื่องการจัดกิจกรรมกลุ่ม Demand Creation จ.อุดรธานี (วันที่ 30-31 ก.ค. 2567)
  • อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแกนนำภาคสนามเรื่องการจัดกิจกรรมกลุ่ม Demand Creation จ.ขอนแก่น (วันที่ 1-2 ส.ค. 2567)

วีดีโอนำเสนองานอบรมเพร็พ ปี 2567  ดูบน
ดาวน์โหลดเอกสารล่าสุด
วันที่ 25/06/2024 จำนวนการเปิด 22วันที่ 13/06/2024 จำนวนการเปิด 40วันที่ 23/05/2024 จำนวนการเปิด 73วันที่ 29/04/2024 จำนวนการเปิด 350วันที่ 21/03/2024 จำนวนการเปิด 613วันที่ 23/02/2024 จำนวนการเปิด 495วันที่ 24/01/2024 จำนวนการเปิด 311วันที่ 13/11/2023 จำนวนการเปิด 326วันที่ 26/10/2023 จำนวนการเปิด 487วันที่ 06/08/2023 จำนวนการเปิด 647