เอกสารประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรูปแบบความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพบริการ Index partner testing ของหน่วยบริการสุขภาพกับศูนย์องค์รวม (16-17 ต.ค. 2566)
วันที่ 26/10/2023   อ่าน 487
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ความสำคัญของบริการเอชไอวีภายใต้ความร่วมมือหน่วยบริการสุขภาพและศูนย์องค์รวม เพื่อส่งเสริมบริการชวนคู่ฯ (Index partner testing) ประเทศไทยไฟล์ pdf24 พญ.สุชาดา เจียมศิริ
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
26/10/2023
2 ทิศทาง หลักเกณฑ์ บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและบริการติดตามผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยเอดส์(ศูนย์องค์รวม)ในสิทธิประโยชน์ ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไฟล์ pdf11 นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์
นักวิชาการอิสระ
26/10/2023
3 เล่าสู่กันฟัง การชวนคู่ฯ ยุค New Gen (Index partner testing)ไฟล์ pdf10 คุณจรรยา ด่านยุทธพลชัย
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย
รพ.อุดรธานี
26/10/2023
4 การแนะนำและชวนคู่แบบ Index partner testing แบบแกนนำฉบับย่อไฟล์ pdf7 คุณเพลินพิศ พรหมมะลิ กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 26/10/2023
5 การให้บริการปรึกษาเพื่อชวนคู่ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาตรวจไฟล์ pdf9 คุณอารี รามโกมุท
สถาบันบำราศนราดูร
26/10/2023
6 แนวทางการปฏิบัติงานของแกนนำผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลไฟล์ pdf6 คุณปิยะพร บุญเกิด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
26/10/2023
7 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files16 ทีมวิทยากร 26/10/2023