เอกสารพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสุขภาพในการจัดบริการสำหรับเยาวชน:เมื่อยุคและ Gen เปลี่ยนไป โดยการใช้กลยุทธ์เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network strategies)และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (25 ก.พ. 65)
วันที่ 02/03/2022   อ่าน 885
ลำดับหัวข้อชนิดอ่านโดยวันที่
1 ค้นหาและเข้าถึงวัยรุ่นแบบโดนๆ โดย Social Network Strategy และนำเสนอผลการใช้ SNS เพื่อส่งเสริมการรับบริการในวัยรุ่นที่ไม่เคยตรวจเอชไอวีไฟล์ pdf20 พญ.นันทิกา ไพบูลย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
02/03/2022
2 การพัฒนารูปแบบบริการ CU Buddy Clinicไฟล์ pdf12 ทีมวิทยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
02/03/2022
3 ดาวน์โหลดสไลด์ทั้งหมด (ALL Slide)ZIP Files13 ทีมวิทยากร 02/03/2022