การดำเนินงานตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันไวรัสตับอักเสบซี ปี 2564 และโครงการนำร่องตรวจคัดกรองตับอักเสบ ซี จ.เพชรบูรณ์
วันที่ 01/04/2021   View 1042
0:00 / 0:00


กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-5903215  prepthai2020@gmail.com